Výstava - Svět v pohybu. Odvedenci, uprchlíci, přeběhlíci 1914-1918

Výstava archiválií i trojrozměrných předmětů a map nazvaná Svět v pohybu. Odvedenci, uprchlíci, přeběhlíci 1914-1918 bude probíhat ve dnech 9. až 30. června 2016 v budově Státního okresního archivu Pelhřimov, Pražská 1883. Výstavu věnovanou problematice migrací v době první světové války připravil Státní okresní archiv Pelhřimov ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky. Výstava bude zahájena u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů. Srdečně zveme všechny zájemce o historii.

Výstava - Svět v pohybu. Odvedenci, uprchlíci, přeběhlíci 1914-1918