O archivu

Hlavní činnost archivu:

  1. uchovávání, zpracovávání a zpřístupňování archiválií
  2. ochrana a restaurování archiválií
  3. provádění výběru archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení
  4. dohled nad spisovou službou

 

Ředitel

PhDr. Zdeněk Martínek
tel. +420 565 323 126
e-mail: martinek@mza.cz