Přednášky - Svět v pohybu. Odvedenci, uprchlíci, přeběhlíci 1914-1918.

Státní okresní archiv Pelhřimov si dovoluje pozvat zájemce na přednášky, které v rámci projektu věnovaného fenoménu migrace v době první světové války navazují na předchozí výstavu Svět v pohybu. Odvedenci, uprchlíci, přeběhlíci 1914-1918.

Mezi porážkou a nadějí. Příběh srbské Golgoty 1915-1916
Přednáší PhDr. Boris Moskovič, pracovník Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze, v.v.i.
Úterý 27. září 2016, 10,50 hodin, přednášková aula Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 244, Pelhřimov (ve spolupráci s Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov).

Váleční uprchlíci a nucené vysídlení v Čechách za Velké války
Přednáší Mgr. Bohuslav Rejzl, doktorand Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Čtvrtek 3. listopadu 2016, 16,00 hodin, přednáškový sál Státního okresního archivu Pelhřimov, Pražská 127, Pelhřimov.

Přednášky - Svět v pohybu. Odvedenci, uprchlíci, přeběhlíci 1914-1918.