Pečeti a typáře městských obcí z území okresu Pelhřimov.

Katalog pečetí a typářů uložených ve Státním okresním archivu Pelhřimov a ve vybraných českých archivech a muzeích.

Rozebráno.

Cena: 
0,00 Kč
http://pelhrimov.mza.cz/users/spravce