Pečeti a typáře cechů z území okresu Pelhřimov (1500) 1546 – 1796 (1859).

Katalog pečetí a typářů uložených ve Státním okresním archivu Pelhřimov a v muzeích na území pelhřimovského okresu.

Rozebráno.

Cena: 
0,00 Kč
http://pelhrimov.mza.cz/users/spravce